top of page

Introducing New Faces

Yujia CUI

Yujia CUI

Program Manager for the Steam Squirrel

Qing (Gary) GUO

Qing (Gary) GUO

Course Coordinator

Zishan (Susan)  Zong

Zishan (Susan) Zong

Outreach Specialist

Yue Zhang

Yue Zhang

Video Producer

Jie (Ramona) Jiao

Jie (Ramona) Jiao

Global Competence Development Project Specialist

Jiahui (Doris) Fu

Jiahui (Doris) Fu

Academic Manager

Qi (Sunny) Wang

Qi (Sunny) Wang

Course Coordinator

Meining CHEN

Meining CHEN

Member of the ASI Global Academic Branding Team

Kai (Peter) Xie

Kai (Peter) Xie

Course Coordinator

Huixin (Becky) Jiang

Huixin (Becky) Jiang

Course Coordinator

Haonan (Med) Zhang

Haonan (Med) Zhang

Program Manager

Xiayu Cheng

Xiayu Cheng

Video Producer

Jiaojiao (Yvette) Lyu

Jiaojiao (Yvette) Lyu

Course Coordinator

Shanshan (Icy) Wang

Shanshan (Icy) Wang

Program Manager

Can (Adam) ZHENG

Can (Adam) ZHENG

Course Coordinator

Yukun (Angela) Zhang

Yukun (Angela) Zhang

Course Coordinator

Yuyao (Chaya) Cheng

Yuyao (Chaya) Cheng

Program Coordinator

Beibei (Belle) Guo

Beibei (Belle) Guo

Program Manager

Yi (Maxine) Zheng

Yi (Maxine) Zheng

Course Coordinator

Lida (Rocky) Niu

Lida (Rocky) Niu

Program Manager

bottom of page